Kategoriler

yakın zamanda Gönderilenler

Zekat Bağışı

Miktar Giriniz

Kişisel bilgi

Kredi Kartı Bilgileri
Bu, güvenli bir SSL şifreli ödemedir.

<strong>Fark etme:</strong> Kredi Kartı alanları devre dışıdır. Bağışları kabul etmek için lütfen Stripe hesabınızı bağlayın ve yapılandırın.

Bağış Toplamı: ₺0,00

Zekat Bağışı

 

“MALLARINI ALLÂH YOLUNDA HARCAMAKTA OLAN KİMSELERİN (YAPTIKLARI YARDIMIN) ŞAŞILACAK HÂLİ;

Yedi başak bitirmiş olan bir dâne gibidir ki, her bir başakta yüz dâne vardır. Allâh (verenlerin herbirine değil de) dilediği kimseler için (çektiği zahmet ve taşıdığı ihlâs nispetinde mükâfatı) katlama yapar. Allâh (vereceği fazlalıklar yüzünden hazineleri eksilmeyen ve lütfu da, cömertliği de sonsuz ve sınırsız derecede geniş olan bir) Vâsi’dir;(verenlerin ne verdiklerini ve ne niyetle verdiklerini, bundan dolayı ne tür bir karşılık hak ettiklerini hakkıyla bilen bir) Âlim’dir.” — Bakara 261 —

Zekâtı Verenlerin Mükafatı Pek Yücedir

“Fakat onlardan (iman ederek) ilimde rasih (derinleşmiş) olanlar ve müminler, sana indirilene (Kurân’a) ve senden önce indirilen (diğer kitablara) iman ederler. Ve (onlar) namazı hakkıyla eda edenler, zekâtı verenler, Allah’a ve ahiret gününe iman edenlerdir. İşte onlar var ya, kendilerine (pek) büyük bir mükafat vereceğiz!” — Nida 162 —

Daru’l-Fünun Vakfı , zekâtlarınızı vekâleten kabul ediyor ve İslamî şartlara uygun muhacir ve ensar olan talebelerimize ulaştırıyoru