Daru’l Fünun Vakfı

Hakkımızda

“Hak Geldi, Batıl Zail Oldu. Batıl Mutlaka Yok Olmaya Mahkumdur” Ayetini Rehber Edindik.

Vakfımız, İslami Eğitim hizmetlerine 2005 yılında Fatih’te 70 m2 bir bodrum katında başladı. 3 yıl boyunca islami ilimler eğitimi burada devam ettikten sonra 2008 yılında kısa adı UİKAD olan Uluslar arası İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’mizin kuruluşunu gerçekleştirerek hizmetlerine resmi bir hüviyet kazandırılmıştır.

İnsanlığın kurtuluşunu esas alan, İslam’a teslim olan Müslümanlar olarak; ilme irfana ulaşmak. Yeni nesilleri bu ilim ve irfanla yetiştirmek. Global köye dönen dünyada; irfan ehli, gönül eri ve erenlerinin seslerini “Davut gibi bu aleme yaymak” insanlığı “salaha” ve “felaha” ulaştırmak.

Misyonumuz & Vizyonumuz

HÂLİMİZ (VİZYONUMUZ)

“Beşikten mezara kadar ilmi talep ediniz” düsturu düsturumuzdur. İnsanlığın yolunu aydınlatan İslam Medeniyetinin getirdiği iki yüz yıllık duraklamadan çıkmak için İslami İlimlerle yeniden inşa ve ihyaya başlamak gayemizdir. İslam; İlmi ve fenni insanın hizmetine sunarak dünya ve ahiret saadetini temin etti. Çağımızda, adına “modern yaşam” denen durum; nefsin heva ve hevesini, hazzı, egoizmi, bencilliği dayattı. Teknoloji ve konfor; Nefsi emmarenin eline verilerek; insanlar, insanlık ve insanımız tutsak edildi… Bu tutsaklığa son vermek insanımızı ve neslimizi kurtarmak istiyoruz.Her yaştaki insanımıza farklı mekânlarda İlmihal bilgisi veriyoruz. 4-5-6 ve 7 yaş grupları bu faaliyetlerden özel olarak yararlanıyor.

Hafızlık yaşındakilere hafızlık yaptırıyoruz. -Kıraat, talim – terbiye eğitimi veriyoruz.

-Klasik medrese eğitimi veriyoruz.

-Orta ve Lise öğrencileri için de takviye dersleri veriyoruz.

-Klasik sanatlarımızdan Hüsnü Hattı ders olarak uyguluyoruz

– İmam-Hatip ve İlahiyat Öğrencilerinin medrese eğitimiyle tanışmaları için özel bir yurdumuzu faaliyete geçirdik. Medrese- İmam-Hatip ve İlahiyatın bir sentezini sağlayarak ümmetin dirilişinin mümkün olacağına inanıyoruz. Ayrıca hanımlarımız için özel eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Açık eğitim faaliyeti olarak va’zu nasihatlerle tebliğimizi sürdürüyoruz.

Gayret bizden tevfik Allah’tandır.

Gayretli müminlerin de gönüllerinin bizimle birlikte olduğuna inanıyoruz.

İnsanlığın kurtuluşunu esas alan, İslam’a teslim olan Müslümanlar olarak; ilme irfana ulaşmak. Yeni nesilleri bu ilim ve irfanla yetiştirmek. Global köye dönen dünyada; irfan ehli, gönül eri ve erenlerinin seslerini “Davut gibi bu aleme yaymak” insanlığı “salaha” ve “felaha” ulaştırmak…Çok dilli, çok kültürlü, öz değerlerine sahip, açık fikirli, müstakim ilim adamı, maddi ve manevi ilimlerle mücehhez insanı ve toplumu inşa etmek…Türkiye öncelikli olmak üzere, tüm dünyada ilim ve irfan gönüllüsü nesillerin yetişmesini dert edinmek, yetiştirmek ve destek olmak… Hedefimiz, misyonumuz budur. İnşa Allah’ur’ Rahman.

 

Tarihçemiz
 

İSTİKBALİMİZ (MİSYONUMUZ)

İnsanlığın kurtuluşunu esas alan, İslam’a teslim olan Müslümanlar olarak; ilme irfana ulaşmak. Yeni nesilleri bu ilim ve irfanla yetiştirmek. Global köye dönen dünyada; irfan ehli, gönül eri ve erenlerinin seslerini “Davut gibi bu aleme yaymak” insanlığı “salaha” ve “felaha” ulaştırmak…Çok dilli, çok kültürlü, öz değerlerine sahip, açık fikirli, müstakim ilim adamı, maddi ve manevi ilimlerle mücehhez insanı ve toplumu inşa etmek…Türkiye öncelikli olmak üzere, tüm dünyada ilim ve irfan gönüllüsü nesillerin yetişmesini dert edinmek, yetiştirmek ve destek olmak… Hedefimiz, misyonumuz budur. İnşa Allah’ur’ Rahman.

 

Tarihçemiz

Vakfımız, İslami Eğitim hizmetlerine 2005 yılında Fatih ’te 70 m2 bir bodrum katında başladı. 3 yıl boyunca islami ilimler eğitimi burada devam ettikten sonra 2008 yılında kısa adı UİKAD olan Uluslar arası İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’mizin kuruluşunu gerçekleştirerek hizmetlerine resmi bir hüviyet kazandırılmıştır.

Tüzüğümüz

Vakfın adı DARULFÜNÜN EGİTİM ve DAYANIŞMA VAKFIDIR.Vakfın kuruluşunda yer alan 99 kişilik isim listesi vakıf senedinin sonundadır. İşbu resmi senette sadece  vakıf denilecektir.Vakfın kısaltılmış şekli “DEDAV”dır.

DEVAMI…

İslam Eğitimi

İnsanlığın kurtuluşunu esas alan, İslam’a teslim olan Müslümanlar olarak; ilme irfana ulaşmak ve yeni nesilleri bu ilim ve irfanla yetiştirmek için sizlerle beraber bu yolda ilerliyoruz. Biz inanıyoruz ki her Müslüman evladı, İslam’ı en iyi şekilde öğrenme imkânına sahip olmalı. Daru’l-Fünun Vakfı olarak hiçbir zaman ayrımcılığa yer bırakmaksızın İslami eğitim talep eden herkese bu imkânı sağlamayı, kendimize hedef edindik.

50 Binden Fazla Yardım

17+ Yıldır Hizmet

4 Temsilcilik

25+ Ülkede Destek