Uluslararası Daru’l-Fünun Medresesi
Hedef 14%

İSLAM ÂLEMİ ÜZERİNE YENİ BİR GÜNEŞ DOĞUYOR! 

Âlimler irfan şehrinin kurmaylarıdır. Fatih’in şeriata muhalif emir namesini yırtan Molla Gürani’yi, Bursa’ya seyahate giden 4.Mehmed’e  “Bursa’ya gezintiye değil, Venedik’e sefere gidiniz” diyen Şeyh’ul-İslam Bolevi Mustafa Efendiyi onlarcası ile ondokuzuncu Yüzyıla taşıyabilseydik medeniyetin yürüyüşüne ara noktası konmayacak belki de bu fetret hiç yaşanmayacaktı.

Daru’l-Fünun Vakfı bu fetreti sonlandırmak, İslam ve Ehli İslam’ı ayağa kaldırmak için Uluslararası Daru’l-Fünun Medresesini kurdu ve kapılarını tüm Müslüman âlemine açtı.

Titiz bir çalışma ve sağlam bir mülakattan sonra İslam dünyasının fedakâr evlatları din ve mukaddesat aşkıyla âlemi İslam’ın kalesi Türkiye’mize hicret ettiler.

İlahi aşkla dünyanın kalbi İstanbul’da eğitime başladılar.

Onbinlerce sahabenin  “Bu İslam güneşidir, batmayan bir güneştir, dünyanın her yeri nuru Muhammedi olmalıdır” deyip Medine’den yollara düşmesi gibi bu kardeşlerimizde aynı şuurun hasreti ile bizlere geldiler.

Bu şuurla yetişen bir millet elbette ki dünyaya meydan okuyacaktır.

Onları ve daha nicelerini sahabe gibi ilim, amel ve ihlâs ile süsleyip Allah’ın aslanları ve dininin bekçileri olarak dünyanın dört bir tarafına yerleştirmek için haydi hep beraber ayağa kalkıyoruz!

Ey Müslüman; Hatırla silkin ve ayağa kalk!

Şu anda İslam ülkelerinin tamamına yakını emperyal güçlerin modern sömürgesi altında Doğu Türkistan ve Arakan’da ki zulümlere tarih boyunca şahit olunmadı. İslam dünyasını Kara bir zulüm bulutu kapladı. Kudüs öksüz, Afrika Müslümanları yamyamların pençesinde elbette ki bu makûs talih tersine dönecektir.

Bu ilim ve şuur hareketi top yekûn müminleri kıyama durdurmak için yola çıktı.

Sömürü altında olan tüm toplumlara ”Bir Selahattin Eyyübi yeter, İlme ve irfana aç olanlara bir İmam Gazali yeter” düşüncesi bünyemizde var olduğu müddetçe buradan nice gazaliler, nice Selahattin eyyübiler çıkacaktır. İnşaallah!

Dertlenmeden derslenilmez dedik, önce İslam’ın derdini yüklendik bir heybe gibi, içine de ilim kitaplarımızı koyduk bir altın misali… Heybemiz sırtımızda, tevekkül alnımızda, ihlâs kalbimizde Artık yola çıkmamak için bir sebep kalmamıştır. Uluslararası Daru’l-Fünun Medresesi adanmışlık yoluna çıkmış bulunmaktadır. Mübarek olsun…

Vakıf Başkanı
Sinan AKDENİZ