Darul-Fünun Vakfı

Hafız Bursu

Minimum Bağış Miktarı 500,00

Evveli soğandan acı sonu baldan tatlı olan ilim ve irfanın tarifsiz haz ve lezzetine ulaşmak.

Gece gündüz demeden bin bir çile ve sıkıntılara tahammül ederek senelere yayılan tatlı bir öykü…

Nefsin her türlü arzusuna, şeytanın bitmek bilmeyen çelmelerine direnmek…

Evveli soğandan acı, sonu baldan tatlı olan ilim ve irfanın tarifsiz haz ve lezzetine ulaşmak…

Bir yıllık temel eğitimin ardından hafızlık yapmaya elverişli hale geliyor.

Bir hafızın ortalama hafızlık süresi 2 yıldır.

Hafızlık yapan talebelerimizin bir aylık eğitim masrafı 2000 ₺ ‘dir.  Burs katılım bedeli ise 500 ₺ ‘dir.

0