Darul-Fünun Vakfı

Genel Bağış

Minimum Bağış Miktarı 10,00

Genel Bağış

Vakfımızda Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra yardımlaşma faaliyetleri yürütülmektedir.  Bu bağlamda medreselerimizde eğitim gören talebeler başta olmak üzere hafızlık bursu, uluslararası medrese projesi, su kuyusu, yurtdışı kurban faaliyeti, yetim sponsorluğu, katarakt ameliyatı, acil yardım gibi pek çok alanda eğitim ve yardım faaliyeti yürütmekteyiz. Yaptığınız bütün bağışlarınız hedefine eksiksiz ulaşmaktadır.

0