Darul-Fünun Vakfı

İslami İlimler Bursu

Minimum Bağış Miktarı 400,00

Her türlü zorluğa karşı İslamın yükselmesi için Ehl-i Sünnet çerçevesinde sizlerin de destekleriyle hocalar yetiştiriyoruz.

İslami İlimler Bursu

Her türlü zorluğa karşı İslamın yükselmesi için Ehl-i Sünnet çerçevesinde sizlerin de destekleriyle hocalar yetiştiriyoruz.

İslam medenetiyetini yeniden ihya için medreseleri yeniden inşaa etmeliyiz. Batılı bir tarihçi,” Osmanlı Devleti sosyolojik olarak ömrünü tüketmemiş Osmanlı durdurulmuştur” diyor.

İslam medeniyetinin hedef ve gayesi insan ve cemiyetin huzur, saadet ve mutluluğunu temin etmektir. Bizler de Daru’l-Funun Vakfı olarak islam medeniyetinin temel taşı olan medreselerimizde geleceğin islam alimlerini yetiştiriyoruz.

Bir talebenin medresede islami ilimler eğitimi 1 yıl hazırlık sınıfından sonra 5 yıl ‘dır.

Bir talebenin aylık eğitim masrafı 400₺’dır.

0