Darul-Fünun Vakfı

Kur'an'sız Ev Kalmasın

Minimum Bağış Miktarı 80,00

Hayrat Yardım olarak maddi ihtiyaçlar gibi manevi ihtiyaçların da öneminin bilincindeyiz. Bu sebeple yurt dışında Kur’ân-ı Kerîm’e ulaşamayan ihtiyaç sahipleri için Kur’ân-ı Kerîm’i ulaştırıyoruz siz Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi gören DARU’L-FÜNUN VAKFI Kur’ân-ı Kerîm bağışınızı alıp ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmaktayız ve sizlere dağıtım sırasında videolarınızı iletmekteyiz.

1 tane Kur’ân-ı Kerîm bedeli 80 TL olmaktadır.

Müslüman ülkelerinin maddi imkânları olmadığından. Kur’ân-ı Kerîm’i temin edecek imkânları bile olmamaktadır. Özellikle Afrika kıtasında yönetim ve eğitimde yabancı dillerin olması Müslümanlar için daha büyük zorluklara sebep olmaktadır. Afrika’da yaşayan Müslümanlar bu şekilde dinlerinden uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır. Bir mescitte hatta bir köyde sadece 1 tane Kur’ân-ı Kerîm bulmak dahi çok zordur. Kur’an öğrenen ve hafızlık yapan talebeler ayetleri, adına “Luh” dedikleri tahta levhalara yazarak öğrenmeye çalışıyorlar.

Hayrat Yardım olarak maddi ihtiyaçlar gibi manevi ihtiyaçların da öneminin bilincindeyiz. Bu sebeple yurt dışında Kur’ân-ı Kerîm’e ulaşamayan ihtiyaç sahipleri için Kur’ân-ı Kerîm’i ulaştırıyoruz siz Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi gören DARU’L-FÜNUN VAKFI Kur’ân-ı Kerîm bağışınızı alıp ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmaktayız ve sizlere dağıtım sırasında videolarınızı iletmekteyiz.

1 tane Kur’ân-ı Kerîm bedeli 80 TL olmaktadır.

0