• Atikali Mah. Silistre Sk. No:21 FATİH / İSTANBUL
  • 0212 621 82 92
  • darulfununvakfi@gmail.com
  • Hesap Numaralarımız
Darul-Fünun Vakfı

Eğitim Hizmetlerimiz

İlahiyat Fakültesinde Eğitim Gören Öğrencilere

İlahiyat Fakültesinde Eğitim Gören Öğrencilere

On Bir Yaşında Kendisine Devletin Teslim Edildiği Fatih Sultan Mehmed’i Hangi Eğitim Sistemi Yetiştirdi, Sorusunu Sıkça Kendimize, Çocuklarımıza, Talebelerimize Sormak Mecburiyetin

Medrese ile İmam-Hatip ve İlahiyat eğitimini buluşturmak ve bunun sentezini yapmak zorundayız. Vakfımız buna çözüm olması için İmam-Hatip Lise kısmı ve ilahiyat öğrencilerini açtığı ve açacağı yurtlarda medrese eğitimiyle buluşturmak istiyor. İslami ilimlerle mücehhez, dünyayı ve çağını kavrayan, çağlara hükmedecek, cihad şuurunda, fetih ruhunda, İlayı Kelimetulah yolunda insanları yetiştirmek… Medrese ile mektebi buluşturmak. Yurt bu buluşmanın sağlanacağı mekân ve köprü. OXFORD’un ve SORBON’un birer kilise üniversitesi olduğunu orada okuyanlar da gizlediler, bize hep oraların reklamını yapıp Cami Külliyeleri olan medreseler aleyhinde hep tezvirat ürettiler.

Pakistan ve Hindistan medreseleriyle ayakta. Şimdi ise; yaşadığımız dünyanın problemleriyle başedebilmek için medrese ile mektebi buluşturarak, yarınlara hazırlamak. Bir araştırmacımızın ifadesiyle; bin yıllık medrese geleneği olan Fas, sömürge döneminden sonra medrese - mektep açmazını üçlü bir sistemle senteze ulaştırdı. Faslı ilim erbabı; “bu ilimleri okuyarak, bu ülkeye katkı değerimiz nedir?” sorusunu ısrarla soruyorlar kendilerine. Dünyaca meşhur; 8. ve 9. yüzyılda Fas’ta kurulan ilk İslam Üniversitesi Kayrevan Üniversitesi bu geleneğin ürünü…

Osmanlı Medreselerini model alarak kurulan Hindistan Medreseleri; Daru’l Kur’an ve Daru’l Hadis medreseleriyle halen dünyanın ehli hadislerini yetiştirmektedir. Fatih ve Süleymaniye Medreseleri, Sahn-ı Seman, devrinin zirvesiydi. Gelişen yeni beşeri ilimleri, teknik ilimleri de dikkate alarak bu zirveyi; Müslümanların ve insanlığın selameti için aşmak zorundayız. İmam Hatip ve İlahiyat eğitimimizi Medrese ile buluşturmak zorundayız. Bunun için yurt...