• Atikali Mah. Silistre Sk. No:21 FATİH / İSTANBUL
  • 0212 621 82 92
  • darulfununvakfi@gmail.com
  • Hesap Numaralarımız
Darul-Fünun Vakfı

Eğitim Hizmetlerimiz

Hafızlık Yapan Talebelerimiz

Hafızlık Yapan Talebelerimiz

Peygamber Efendimiz Gelen Ayetleri Yazdırmakla Birlikte, Ezberlemeye Daha Çok Önem Vermekteydi. “Kim Çocuğuna Harflere Ve Satırlara Bakarak Kur’an-I Kerim Okumayı Öğretirse, Onun G

Kur’an-ı Kerim,inanç ve ibadet ile ilgili hükümlerin yanında; ahlaki, hukuki, ekonomik ve sosyal olmak üzere birçok alanda ferdi ve toplumsal hükümleri içermektedir. Bu nedenle Kur’an-ı Kerim okumasını öğrenmek,öğretmek,okumak ve dinlemek Müslümanlar için bir dini vazife ve ibadettir. İslam’ın ilk yıllarından itibaren Peygamber Efendimizin tavsiye ve uygulamaları doğrultusunda Müslümanlar tarafından Kur’an-ı Kerim’in öğrenilmesi, öğretilmesi, ezberlenmesi ve anlaşılmasına büyük önem verilmiştir. Bu amaçla İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren Küttab, Darü’l Kurra, Darü’l Kur’an, Darü’l Huffaz gibi çeşitli isimlerle nitelendirilen Kur’an-ı Kerim ve ilimlerinin öğretildiği, Kur’an-ı Kerim’ın ezberletildiği müesseseler inşa edildi. Kur’an-ı Kerim Kadir gecesi nazil olmaya başladı ve yirmi üç yıl içinde tamamlandı. Kur’an’ın ayet ve sureleri vahyedildikçe, Peygamber Efendimiz onları ezberlemek ve ezberletmekle kalmaz, yazdırmak için de ashaptan kâtip olarak görevlendirdiği kişilerden birini çağırarak nazil olan ayeti / sureyi yazdırır ve bunun hangi sure, hangi ayetten sonra ekleneceğini bildirirdi. Bununla ilgili olarak vahiy kâtiplerinden Zeyd b.Sabit Radiyallahu anh der ki “Vahyi Rasulullah’ın huzurunda yazardım. Bitirdiğim zaman “yazdığını oku” buyururdu. Eğer ondan yazılmayan bir şey kalmışsa ekletir, fazla bir şey olursa çıkartırdı.”

Kur’an-ı Kerim’den çocuğun bellediği son ayete kadar bu işlem böylece tekrarlanır.” “ Kim Kur’an-ı Kerim’i okur ve onu ezberlerse helalini helal bilir, haramını da haram sayarsa bu sayede Allah onu cennete koyar ve akrabasından hepsi de cehennemlik olan on kişiye kendisini şefaatçi kılar”. Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlayarak hayata tatbik etmenin önemini belirten hadisler, sahabileri (radiyallahu anhum) Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeye sevk ediyordu. Bununla beraber Hz. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) günlük namazlarda okunabilmesi için Kur’an-ı Kerim ‘in ezberlenmesini tavsiye ediyor, fakat tamamının ezberlenmesinde bir mecburiyet getirmiyordu. Bu nedenle sahabilerden (radiyallahu anhum) bazıları bir kısım sureleri ezberliyor, diğer bazıları bir kısmını ezberliyordu. Bazı sahabiler (radiyallahu anhum) ise Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezberlemişlerdir. Sahabelerden (radiyallahu anhum) Kur’an-ı Kerim’i ezbere bilenlere “Kurraü’l - Ashab” deniliyordu.